Ασφαλειας Θερμικης Σκληρυνσης

Υαλοπινακες Ασφαλειας Θερμικης Σκληρυνσης (Securit / Tempered)
Πρόκειται για υαλοπίνακες float όλων των ειδών και πάχους από 4 mm έως 19mm, που έχουν υποστεί Θερμική Σκλήρυνση (tempered or toughened glass).

Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι:

- Αυξημένη αντοχή κατά 5 φορές σε διατμητικές και εφελκυστικές τάσεις (κρούση ή φορτία) σε σχέση με τους κοινούς υαλοπίνακες
- Αυξημένη αντοχή κατά 8 φορές σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές (δεν υποφέρουν από θερμικό shock) bullet_proof_laminated_tempered_glass Κατά τη θραύση τους, μετά την υπέρβαση των παραπάνω ορίων, διαλύονται σε τεμάχια μικρότερα από το ½ του τετραγωνικού εκατοστού έκαστο με συνέπεια να αποτρέπεται ο κίνδυνος τραυματισμού.
Πρόκειται για ειδικά προϊόντα που παράγονται κατόπιν παραγγελίας.