Πιστοποιησεις

Πιστοποιηση υαλοπινακων

Όλοι οι υαλοπίνακες εισαγωγής μας είναι πιστοποιημένοι κατά CE.

Αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι διπλές υαλώσεις παραγωγής μας πιστοποιούνται και ως προς τη διπλή σφράγιση, σοβαρή τεχνική προδιαγραφή που αφορά τη ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της διπλής υάλωσης και δε διατίθεται στη περιοχή μας.

Όλα τα συστήματα διπλής υάλωσης κατασκευής μας είναι πιστοποιημένα από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης ΤΝΟ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 1279-2 από το 2009.

Τα συστήματα διπλής υάλωσης κατασκευής μας είναι πιστοποιημένα κατά CE. ceΗ Σήμανση CE δείχνει ότι το προϊόν που τη φέρει συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές προδιαγραφές.

Είμαστε ενεργό μέλος της ΠΟΕΒΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων) από ιδρύσεώς της.

Συμφώνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία τα μέλη της ΠΟΕΒΥ είναι και τα μόνα αρμόδια και μπορούν να φέρουν ευθύνη για τη τοποθέτηση των υαλοπινάκων. pistopoihsh 2014